Soovituslik juhend anestesioloogia osutamiseks koeral ja kassil.

Kui Eestis on Sotsiaalministri määrusega (nr 103) vastu võetud juba (05.09.2004) nõuded anestesioloogia terviseteenuste osutamiseks inimesel:

Anestesioloogia tervishoiuteenuste osutamiseks peab anestesioloogi töökohal olema järgmine aparatuur ja sisustus:

  • Narkoosiaparaat haige kohese ventileerimise võimalusega ja lisaks ambukott või hingamislõõts
  • Monitorid, mis võimaldavad jälgida: EKG-d, vererõhku, hapniku saturatsiooni, hingamissagedust, väljahingatava õhu süsihappegaasi, hapniku ja inhalatsioonanesteetikumide kontsentratsioone narkoosiaparaadi hingamiskontuuris.
  • Aspiraator, mis kindlustab 10 sekundiga negatiivse rõhuga 500 mmHg vaakumi
  • Defibrillaator (kättesaadav ja kasutatav ühe minuti jooksul)
  • Meditsiinigaasisüsteem vähemalt kahe 10-liitrise (200 ATA) hapnikuballooniga
  • Vahendid ülekantavate infusioonilahuste soojendamiseks
  • Liigutatav monitor EKG, vererõhu ja hapniku saturatsiooni jälgimiseks anesteesiajärgselt
  • Hapniku manustamise võimalus anesteesiajärgselt
  • Anestesioloogia tervishoiuteenuste osutamiseks peavad haiglas töötama anestesioloogid ja anesteesia-intensiivraviõed

        ....siis kahjuks veterinaarmeditsiinis see päris nii veel ei ole :-(

Kui me vaatame anesteesia riski inimesel siis on see 1:70 000 aga võrdluseks koeral…  1:600st, mis on üle 100 korra kõrgem. Aga miks?

Hiljuti (2011) andis Ameerika Loomakliinikute assotsiatsioon (AAHA) välja koerte ja kasside anesteesia alased soovituslikud-juhised loomaarstidele ning Ameerika Veterinaaranesteesia Kolledž andis (ACVA) välja anesteesia monitooringu soovitused. 

Soovitan loomaarstidel neid juhised lugeda ja järgida!!!

Juhised leiad siit: AAHA Anesthesia Guidelines for Dogs and Cats, ACVA Monitoring Guidelines.